Igor Schild

Vzdelanie a kurz

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- IV.st.
Kurz prvej pomoci
Kurz vodnej záchrannej služby SČK- II. st.

Trénerská prax

6 rokov plavecká škola ( deti od 3 - 18 rokov )
5 rokov individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Tréningové zameranie

Kondičný a silový tréning
Technické vylaďovanie
Rehabilitačné cvičenia vo vode
Freediving ( Slovakia Freedive Team )

Kontakt

schild@royalclub.sk
+ 421 911 175 865

Ján Jex

Vzdelanie a kurz

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- II.st.
Kurz prvej pomoci
Kurz vodnej záchrannej služby SČK- II.st.

Trénerská prax

5 rokov plavecká škola ( deti od 3 - 18 rokov )
5 rokov individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Tréningové zameranie

Kondičný a silový tréning
Technické vylaďovanie
Rehabilitačné cvičenia vo vode

Kontakt

jex@royalclub.sk
+ 421 907 765 568

Michaela Boháčiková

Vzdelanie a kurz

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- I.st.
Kurz prvej pomoci

Trénerská prax

4 roky plavecká škola ( deti od 3 - 18 rokov )
3 roky individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Tréningové zameranie

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Individuálne tréningy s detmi vo veku 3 až 12 rokov


Kontakt

bohacikova@royalclub.sk
+ 421 918 598 127

Richard Lenčeš

Vzdelanie a kurz

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Trénerský kurz- I.st.
Kurz prvej pomoci

Trénerská prax

3 roky plavecká škola ( deti od 3 - 18 rokov )

Tréningové zameranie

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Individuálne tréningy s deťmi vo veku 3 až 12 rokov

Kontakt

lences@royalclub.sk
+ 421 914 121 376

Richard Kondel

Vzdelanie a kurz

Fakulta manažmentu UK
Trénerský kurz- II.st.
Kurz prvej pomoci
Kurz vodnej záchrannej služby SČK- I.st.

Trénerská prax

5 rokov plavecká škola ( deti od 3-18rokov )
4 roky individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Tréningové zameranie

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Kondičný a silový tréning
Technické vylaďovanie
Rehabilitačné cvičenia vo vode

Kontakt

kondel@royalclub.sk
+ 421 910 151 088

Denisa Siváčková

Vzdelanie a kurz

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- II.st.
Kurz prvej pomoci
Kurz vodnej záchrannej služby SČK- I.st.

Trénerská prax

2 roky plavecká škola ( deti od 3-18rokov )
3 roky individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Tréningové zameranie

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Individuálne tréningy s deťmi vo veku 3 až 12 rokov

Kontakt

sivackova@royalclub.sk
+ 421 902 735 555

Veronika Marejková

Vzdelanie a kurz

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- I.st.
Kurz prvej pomoci

Trénerská prax

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Individuálne tréningy s deťmi vo veku 3 až 12 rokov

Tréningové zameranie

4 roky plavecká škola ( deti od 3 - 18 rokov )
1 rok individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Kontakt

marejkova@royalclub.sk
+ 421 911 917 899

Zuzana Holická

Vzdelanie a kurz

Lekárska fakulta UK
Trénerský kurz- II.st.
Kurz prvej pomoci
Kurz vodnej záchrannej služby SČK- I.st.

Trénerská prax

2 roky plavecká škola ( deti od 3 - 18 rokov )
2 roky individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Tréningové zameranie

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Individuálne tréningy s deťmi vo veku 3 až 12 rokov

Kontakt

holicka@royalclub.sk
+ 421 903 441 823