Kurzy


OC CENTRÁL deti
Cena: 0€ Info o kurze:
Kurzy prebiehajúce 3-4 mesiace (zimný kurz sept. - dec., jarný kurz - jan.-mar. a letný kurz apr. - jún) 

Kurz sa koná:
v PIATOK v časoch 15:00-16:00, 16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00 
v NEDEĽU v čase 12:00 – 13:00.

Cieľom kurzu pre neplavcov je osvojenie si základných plaveckých zručností – orientácia vo vode, správne dýchanie a osvojenie si základných plaveckých techník znak, kraul.
Pre tých "lepších plavcov" , pokročilých, je to zdokonalenie všetkých plaveckých techník.

Kurz je zakončený rôznymi súťažami v plávaní pre deti. Na konci kurzu každé dieťa dostane medailu za absolvovanie plaveckého kurzu.

Prihlásiť sa na kurz môžete cez rezervačný systém: http://royal.reenio.sk

Viac informácií na: info@royalclub.sk alebo na tel. čísle + 421 948 933 877 .
OC CENTRÁL dospelý začiatočník / pokročilý
Cena: 0€ Info o kurze:
Kurzy prebiehajúce 3-4 mesiace (zimný kurz sept. - dec., jarný kurz - jan.-mar. a letný kurz apr. - jún) 

Kurz prebiehajúci 1 - 2x do týždňa každý UTOROK a ŠTVRTOK na plavárni OC Centrál (Golem club) v čase od 6:00 do 7:00 ráno alebo večer o 19:00 - 20:00 a 20:00 - 21:00.

Kurz pre začiatočníkov je zameraný na osvojenie si základných plaveckých zručností, na správne dýchanie vo vode a osvojenie si základných plaveckých techník prsia, kraul, znak. Pre pokročilých plavcov je kurz zameraný na zdokonalenie všetkých štyroch plaveckých spôsobov a naberanie kondície.

Prihlásiť sa na kurz môžete cez rezervačný systém: http://royal.reenio.sk

Viac informácií na: info@royalclub.sk alebo na tel. čísle + 421 948 933 877 .
OC CENTRÁL dospelý masters (pretekár)
Cena: 0€ Info o kurze:
Kurz prebiehajúci 2 - 3x do týždňa, prebieha celoročne každý PONDELOK, STREDU a PIATOK na plavárni OC Centrál (Golem club) v čase od 6:00 do 7:00 ráno.

Kurz je zameraný na naberanie kondície a prípravu plavcov na preteky určené pre kategóriu masters, či plaveckú prípravu triatlonistov. . 

Maximálny počet osôb limitovaný na 15.

Viac informácií na info@royalclub.sk alebo na tel. čísle +421 904 208 448.
ŠAMORÍN deti
Cena: 0€ Info o kurze:
Kurzy prebiehajúce 3-4 mesiace (zimný kurz sept. - dec., jarný kurz - jan.-mar. a letný kurz apr. - jún).

Kurz sa koná UTOROK a ŠTVRTOK v čase 16:00 – 17:00.

Kurz je určený pre pokročilých plavcov na zdokonalenie všetkých plaveckých techník, prípadné naberanie kondície.

Kurz je zakončený rôznymi súťažami v plávaní pre deti. Na konci kurzu každé dieťa dostane medailu za absolvovanie plaveckého kurzu.

Prihlásiť sa na kurz môžete cez rezervačný systém: http://royal.reenio.sk

Viac informácií na: info@royalclub.sk alebo na tel. čísle + 421 902 066 010.
NŠC MLADOSŤ deti
Cena: 0€ Info o kurze:
Kurzy prebiehajúce 3-4 mesiace (zimný kurz sept. - dec., jarný kurz - jan.-mar. a letný kurz apr. - jún) 

Kurzy sa konejú následovne: 
PONDELKY - 16:30 – 17:30
UTORKY - 16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00
ŠTVRTKY - 16:30 – 17:30 a 17:30 – 18:30
PIATKY - 16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00

Cieľom kurzu pre neplavcov je osvojenie si základných plaveckých zručností – orientácia vo vode, správne dýchanie a osvojenie si základných plaveckých techník znak, kraul.
Pre tých "lepších plavcov" zdokonalenie všetkých plaveckých techník.

Kurz je zakončený rôznymi súťažami v plávaní pre deti. Na konci kurzu každé dieťa dostane medailu za absolvovanie plaveckého kurzu.

Prihlásiť sa na kurz môžete cez rezervačný systém: http://royal.reenio.sk

Viac informácií na: info@royalclub.sk alebo na tel. čísle + 421 948 933 877 .
MOKROHÁJSKA dospelý začiatočník / pokročilý
Cena: 0€ Info o kurze:
Kurzy prebiehajúce 3-4 mesiace (zimný kurz sept. - dec., jarný kurz - jan.-mar. a letný kurz apr. - jún) 

Kurz sa koná následovne:
PONDELOK 18:00 - 19:00 a 19:00 - 20:00
UTOROK 18:00 - 19:00 a 19:00 - 20:00
ŠTVRTOK 18:00 - 19:00 a 19:00 - 20:00
PIATOK 18:00 - 19:00 a 19:00 - 20:00

Kurz pre začiatočníkov je zameraný na osvojenie si základných plaveckých zručností, na správne dýchanie vo vode a osvojenie si základných plaveckých techník prsia, kraul, znak. Pre pokročilých plavcov je kurz zameraný na zdokonalenie všetkých štyroch plaveckých spôsobov a naberanie kondície. 

Prihlásiť sa na kurz môžete cez rezervačný systém: http://royal.reenio.sk

Viac informácií na: info@royalclub.sk alebo na tel. čísle + 421 948 933 877 .
MOKROHÁJSKA deti
Cena: 0€ Info o kurze:
Kurzy prebiehajúce 3-4 mesiace (zimný kurz sept. - dec., jarný kurz - jan.-mar. a letný kurz apr. - jún) 
Kurzy sa konajú následovne: 
UTORKY 17:00 – 18:00
ŠTVRTKY 17:00 – 18:00

Cieľom kurzu pre neplavcov je osvojenie si základných plaveckých zručností – orientácia vo vode, správne dýchanie a osvojenie si základných plaveckých techník znak, kraul.
Pre tých "lepších plavcov" zdokonalenie všetkých plaveckých techník.

Kurz je zakončený rôznymi súťažami v plávaní pre deti. Na konci kurzu každé dieťa dostane medailu za absolvovanie plaveckého kurzu.

Prihlásiť sa na kurz môžete cez rezervačný systém: http://royal.reenio.sk

Viac informácií na: info@royalclub.sk alebo na tel. čísle + 421 948 933 877 .
Telefón, e-mail

Podmienky a pravidlá